Long An buộc chủ đầu tư phải lắp bảng thông tin dự án vì các “ dự án ma” hoành hành

Long An buộc chủ đầu tư phải lắp bảng thông tin dự án trước ngày 30/8/2019 bởi vì các “dự án ma” đang hoành hành. Cụ thể, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư. Trong đó bao gồm đầu tư công, đầu tư ngoài ngân […]

HOTLINE

0901 37 47 44