Kiên Giang xin tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế, Đại biểu Quốc hội nói gì?

Kiên Giang xin tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế Kiên Giang xin tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế, các đại biểu Quốc hội cho rằng quyết định trên là phù hợp để thực hiện một quy hoạch mới. Nhất là khi thể chế cho đặc […]

HOTLINE

0901 37 47 44