Mặt bằng căn hộ

Căn Duplex

Thông tin chi tiết

Căn Hộ Duplex được thiết kế ở tầng 5,6 bao gồm các loại căn:

Duplex 2PN – 43,45m²

Duplex 3PN – 65,95m²

Duplex 3PN – 71,68m²

Duplex 2PN – 71,22m²

Duplex 3PN – 74,71m²

Duplex 3PN – 74,72m²

Vị trí căn hộ Duplex tầng 5-6

    HOTLINE

    0901 37 47 44