Mặt bằng tầng

Akari 3

 

(*) Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này.

Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo.

Hình ảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh.

Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.

Chúng tôi đã sẵn sàng cùng bạn và gia đình lựa chọn căn hộ phù hợp nhất ngay bây giờ.

Hãy để nhà tư vấn của chúng tôi phục vụ bạn.

 Đăng ký nhận thông tin

dự án

Hoặc gọi: 0901 37 47 44

    HOTLINE

    0901 37 47 44