Xây lán trại trên đất nông nghiệp giao khoán có vi phạm không?

09/06/2019 10:14 Chiều

Hỏi: Gia đình tôi nhận đất giao khoán của Công ty Cà phê Ea Tiêu. Trong quá trình canh tác, gia đình tôi có xây một kho chứa nông cụ, nông sản trên khu đất này. Kho rộng 3x4m, xây bằng gạch và lợp mái tôn.

Tham khảo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 14/1/1995, được biết bên nhận khoán có thể xây dựng lán, trại tạm phục vụ nhu cầu sản xuất, vậy nhưng trong hợp đồng ký với công ty lại không đề cập quy định này.

Xin hỏi, việc xây dựng như trên của gia đình tôi có đúng không, có quy định nào về diện tích, kiểu cách cho trại tạm không?

 

Hồ Văn Công (Đắk Lắk)

Xây lán trại trên đất nông nghiệp giao khoán có vi phạm không?Người dân được phép xây dựng lán trại tạm trên đất nông nghiệp để giữ nông cụ.

Trả lời:

 

Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 4/1/1995 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước có nêu quy định: “Bên khoán được làm lán trại để bảo vệ sản xuất, cất giữ dụng cụ, vật tư sản xuất;…”.

Đối chiếu với trường hợp của gia đình ông Hồ Văn Công: ông có xây dựng 1 lán trại nhỏ với diện tích 12 m2 (3 x 4m), bằng vật liệu gạch xây và mái lợp tôn làm nơi cất giữ nông cụ, vật tư sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên khuôn viên đất giao khoán của Công ty Cà phê Ea Tiêu là phù hợp với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 01/NĐ-CP.

 

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

 

(Theo Chinhphu.vn)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.