TPHCM tiến hành điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, quận 2

24/07/2019 4:04 Chiều

TPHCM tiến hành điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2.

 TPHCM tiến hành điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, quận 2Điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2

 

TPHCM tiến hành điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, quận 2

 

Khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền và một phần phường An Phú, quận 2 đã được UBND TP.HCM chấp thuận cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND quận 2 điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

UBND TP.HCM chỉ đạo cho các cấp thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội (quận 2) cần lưu ý một số vấn đề. Theo đó, trong quá trình điều chỉnh, cần tránh gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại khu quy hoạch này. Bên cạnh đó, nội dung điều chỉnh phải gắn với chủ trương, định hướng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông TP (quận 2, quận Thủ Đức quận 9).

 

tphcm-tien-hanh-dieu-chinh-do-an-quy-hoach-khu-dan-cu-bac-xa-lo-ha-noi-21

 

Đối với các khu đất đã được cung cấp thông tin kiến trúc - quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, thỏa thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước thời điểm phê duyệt đồ án quy hoạch nói trên, nhưng chưa cập nhật thông tin kiến trúc - quy hoạch vào đồ án thì UBND quận 2 cần phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để đề xuất lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch. Mục đích là để đảm bảo tính pháp lý về quy hoạch cho công tác quản lý trật tự xây dựng. Công tác này cũng tránh sự khiếu nại, so bì giữa các khu đất với nhau.

Riêng với các trường hợp riêng lẻ, việc thực hiện sẽ theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND TP.HCM. Sau đó chờ điều chỉnh cục bộ mới được phép thay đổi để tránh tranh chấp khiếu nại.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.