TPHCM tiến hành điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, quận 2

TPHCM tiến hành điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2.  Điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2   TPHCM tiến hành điều chỉnh đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc […]

HOTLINE

0901 37 47 44