Tiện ích

1 Cổng chính khu dân cư
2 Cổng chính khu thương mại
3 Cổng phía Bắc
4 Cổng phía Nam
5 Cổng vào villa
6 Công viên dải
7 Đại sảnh lối vào
8 Quảng trường Centrosa
9 Vườn hoa đón tiểu cảnh
10 Vườn ốc đảo
11 Lối vào khu dân cư & sảnh đón
12 Đậu xe khu dân cư
13 Đậu xe khu thương mại
14 Quảng trường vườn trung tâm
15 Vườn đi bộ
16 Quảng trường vườn phía Bắc
17 Quảng trường vườn phía Nam

    HOTLINE

    0901 37 47 44