Cơ quan, tổ chức nhà nước chậm cấp sổ đỏ bị xử phạt thế nào?

20/06/2019 11:08 Chiều

Tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất hiện đang khá phổ biến ở nhiều địa phương. Các cơ quan có nhiệm vụ cấp GCN bị xử phạt thế nào nếu chậm cấp GCN cho người dân?

Điều 26 Nghị định 102/2014/NĐ-CP có nêu quy định, tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán, nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở (tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán) chậm cấp GCN sẽ bị xử phạt.

Thời gian chậm cấp GCN bắt đầu tính từ ngày bàn giao nhà ở, đất ở cho người dân. Hình thức phạt là phạt tiền, mức phạt phụ thuộc vào thời gian và số lượng hộ gia đình, cá nhân bị chậm cấp. Chẳng hạn nếu chậm cấp GCN trong thời gian 3-6 tháng, số lượng bị chậm cấp GCN dưới 30 hộ gia đình, cá nhân thì sẽ bị áp mức phạt thấp nhất từ 10-30 triệu đồng. Mức phạt này tăng tỉ lệ thuận với số lượng hộ gia đình, cá nhân bị chậm cấp GCN và thời gian chậm, cao nhất là 500 triệu đến 1 tỉ đồng nếu cấp chậm trên 12 tháng cho từ 100 hộ, cá nhân trở lên.

Cơ quan, tổ chức nhà nước chậm cấp sổ đỏ bị xử phạt thế nào?Nhà nước có ban hành các quy định cụ thể xử lý vi phạm hành chính với các tổ chức, cán bộ, cơ

quan nhà nước chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. 

Tuy nhiên, mức phạt trên chỉ áp dụng với tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán, còn cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan có thẩm quyền cấp GCN nằm ngoài khung phạt này.

Nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm GCN tại cơ quan nhà nước và bị chậm cấp thì sẽ không áp dụng xử phạt hành chính theo quy định trên mà áp dụng một quy định khác.

Cụ thể, theo quy định này thì thời hạn cấp GCN là không quá 30 ngày (riêng các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa… là không quá 40 ngày) kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian nghỉ lễ, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất…). Trường hợp bị quá thời hạn này mà cơ quan cấp GCN không giải quyết hoặc không trả lời thì người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện.

Đối với cán bộ, công chức có nhiệm vụ cấp GCN cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nếu có hành vi vi phạm về thời hạn cấp giấy cho dân sẽ bị xử kỷ luật theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức. Tùy từng mức độ vi phạm cụ thể, các cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng như khiển trách, cảnh cáo, cách chức…

(Theo PLO)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.