Các trường hợp không cần giấy phép xây dựng

15/11/2019 3:55 Chiều

Các trường hợp không cần giấy phép xây dựng


Các trường hợp không cần giấy phép xây dựng theo dự luật mới nhất 11-11: Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn ( trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa,…). Ngoài ra, một số công trình khác cũng được miễn giấy phép xây dựng, bạn có thể tham khảo qua bài viết sau.

Xem thêm:

  1. 3 điều cần biết về thủ tục pháp lý khi mua bán nhà đất
  2. Quy trình cho vay mua nhà trả góp tại các ngân hàng chi tiết nhất hiện nay

Các trường hợp không cần giấy phép xây dựng

Các trường hợp không cần giấy phép xây dựng

Các trường hợp không cần giấy phép xây dựng

Theo quy định hiện hành, các công trình xây dựng trước khi khởi công đều phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, chủ đầu tư không cần xin giấy phép xây dựng.

Cụ thể, các trường hợp không cần giấy phép xây dựng được quy định tại luật xây dựng năm 2014:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình.

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này.

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình.

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Trường hợp không cần giấy phép xây dựng theo dự luật mới

Ngoài các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng đã được nêu trên. Dự luật mới đã đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, miễn giấy phép xây dựng đối với một số công trình.

Cụ thể, sáng 11-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng trước Quốc hội. Dự luật lần này tập trung sửa đổi, bổ sung 51 điều, hủy bỏ 1/168 điều của Luật Xây dựng 2014. Trong đó, dự luật đã đã đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Miễn giấy phép xây dựng đối với một số công trình xây dựng theo Điều 89 của dự luật.

 

 

One reply on “Các trường hợp không cần giấy phép xây dựng”

Comments are closed.